Vem måste ha revisor?

Revisorskravet är lagstyrt och enligt lagen ska alla ekonomiska föreningar och aktiebolag ha en revisor om 2 av 3 nedanstående kriterier detta är uppfyllda under de två senaste räkenskapsåren: 

1. fler än 3 anställda (i medeltal)
2. mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
3. mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

I vissa fall behöver vi också lämna särskilda intyg till myndigheter för att ni ska kunna ansöka om bidrag eller få vissa tillstånd.