Så mycket mer än revisionsberättelsenVi skickar inte ut några kravlistor skrivna på ett språk som bara de långt-bort-i-stan känner till. Med oss som revisorer räcker det att ni levererar ett fullgott bokslut för att vi ska kunna sätta igång vårt arbete. Våra medarbetare är insatta i marknadens vanligaste redovisningssystem och kan oftast själva inhämta informationen som behövs.


Hur jobbar vi med revision

Vi skulle kunna trötta ut er och beskriva att vi följer ISA, Revisorslagen, ABL, god revisionssed och resterande komplexa regelverk. Fast vi gör det ju enkelt, så:

Revisionsverksamheten på Fineasity följer branschens högt ställda krav för att er som kund ska känna er trygga med resultatet. Vi använder marknadens mest moderna verktyg för att göra det effektivt. Det enda vi behöver från er är ert bokslut så som det är upprättat – resten löser vi längs vägen.

Vårt team arbetar nära tillsammans med er för att förstå er verksamhet inifrån och ut. Detta innebär att vi inte bara granskar siffrorna, utan också kontexten bakom dem. 

Vi tror att god revision handlar om mer än bara siffror; det handlar om att bygga en relation där vi som revisorer kan ge insikter som bidrar till din affärs tillväxt och stabilitet. Samarbetet börjar redan innan era böcker stängs och vi håller en löpande kontakt året runt för att undvika överraskningar. 

Med Fineasity får ni en samarbetspartner som ser till att revisionen sker så smidigt som möjligt samtidigt som vi säkerställer kvaliteten i er bokföring, årsredovisning och ert företagande. Så som det borde vara helt enkelt.

Vem måste ha revisor?

Revisorskravet är lagstyrt och enligt lagen ska alla ekonomiska föreningar och aktiebolag ha en revisor om 2 av 3 nedanstående kriterier detta är uppfyllda under de två senaste räkenskapsåren: 

1. fler än 3 anställda (i medeltal)
2. mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
3. mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

I vissa fall behöver vi också lämna särskilda intyg till myndigheter för att ni ska kunna ansöka om bidrag eller få vissa tillstånd.

Varför oss? 

Vår revision är så mycket mer än revisionsberättelsen.
Det börjar redan vid valet av revisor. Vi tar hand om hela omregistreringen och det enda ni behöver är att signera med ert mobila bank-ID. Inga handskrivna signaturer, väntan på snigelpost och frågor på sådant som ingen har koll på.

Vi skickar inte ut några kravlistor skrivna på ett språk som bara de långt-bort-i-stan känner till. Med oss som revisorer räcker det att ni levererar ett fullgott bokslut för att vi ska kunna sätta igång vårt arbete. Våra medarbetare är insatta i marknadens vanligaste redovisningssystem och kan oftast själva inhämta informationen som behövs.
Kontakten är löpande och året runt. Vi tror på en proaktiv kontakt och målet är att ha en tillräckligt bekväm relation för att fungera som ert bollplank kring frågor och funderingar om er verksamhet. Tillsammans kan vi lyfta fram både era möjligheter och risker och löpande hålla kontakten, inte enbart när bokslutet landar hos oss.  Det ska vara enkelt att slå oss en signal när ni behöver oss, då finns vi alltid där för er.

Så du behöver inte längre vara rädd för din revisor. Vår kvalitetsstämpel skapar trovärdighet gentemot kreditgivare, leverantörer, aktieägare, myndigheter och kunder. Målet för våra revisorer är att alltid leverera med korta ledtider, inte presentera några chockfakturor, hålla en tät kontakt och vara tillgängliga. 


Låter det intressant? se vidare under kontakt för att komma i kontakt till någon av våra revisorer.

Det bästa av två världar

Våra medarbetare kommer alla från branschens största aktörer och har jobbat med en bred skara av kunder; allt från små ägarledda företag till de absolut största börsnoterade. Att leverera på ett lyhört sätt och med absolut högsta kvalitét är ingjutna i vårt DNA.

Vad vi alla saknade var dock en agil arbetsmiljö, hög tillgänglighet för små och medelstora företag och ett mer familjärt arbetssätt. Dessutom drivs vi alla av den gamla klyschan “keep it simple”.

Med det sagt håller våra medarbetare på Fineasity en hög kvalitet i leveransen samtidigt som den är lättillgänglig, avväpnande och enkel att förstå.