Om oss

Vi är en fullservicebyrå med ett brinnande engagemang för våra kunders affärer och hittar lösningar som passar er verksamhet snarare än att leta fel. Alla samarbeten börjar med en nulägesanalys för att vi tillsammans ska kunna identifiera nästa steg och behov i er företagsresa. Låt FinEasity lösa era behov vare sig det är en auktoriserad revisor, redovisningskonsult eller skatterådgivare.

De flesta revisorer ser tre problem för varje lösning medan Fineasity ser tre lösningar för varje problem.

FinEasity

Vår vision är att förenkla för företagare – Financials Made Easy!

Vi tror på ett transparent arbetssätt

Som rådgivare för flera hundratals organisationer har vi införskaffat oss en bred och djup kunskapsbas. Med den ryggsäcken har vi också insett hur stor nytta det kan göra att dela med sig av råd och synpunkter. Med oss får du därför ett enormt mervärde i våra tjänster, vare sig det handlar om revision, redovisning eller skatt.

En tydlig prissättning

Ett led i att vara transparent är att jobba öppet med prissättningen. Vårt mål är att kunna sätta rätt pris på tjänsterna och vara tydliga. Ingen mår bra av hemlighetsmakeri och plötsliga fakturor. Därför erbjuder vi redan från början en öppen och transparent prissättning som med tiden anpassas för varje kunds unika behov.

En kultur med individen i fokus

Hos oss är varje person i fokus. Vi tror på att lyfta varje individs unika egenskaper för att hålla en trivsam arbetsmiljö och därför är vår ambition att alla ska kunna vara sig själva på arbetsplatsen. Vad innebär det?

Ingen långlivad tradition med klädkod – vissa bär slips och vissa gillar t-shirts. På FinEasity kommer vi som vi är för att kunna trivas.

En bred skara personligheter – En del är extroverta och andra introverta. Genom att jobba med empowerment och uppmuntra att få vara sig själv skapar vi en härlig gruppdynamik där ideér frodas och leveranser är på topp.

Ett arbetstempo som passar livet – kalla det work-life-balance eller varför inte sunt förnuft? För oss finns det bara ett sätt att arbeta på och det är hållbart. Därför har vi alla en ömsesidig respekt för hur privatlivet påverkar arbetslivet och vice versa.

Hur vi jobbar

Våra medarbetare är insatta i marknadens vanligaste ekonomisystem och kan därför snabbt och smärtfritt komma in i er verksamhet. Vi håller ett digitalt arbetssätt och jobbar med transparent prissättning, allt för att underlätta och skapa ett effektivt samarbete.

I våra redovisningstjänster är ambitionen att hålla er löpande uppdaterade på hur verksamheten går, exempelvis om kapitalbindingen sticker iväg, om projekten går som de ska, om likviditeten är var den ska vara, med mera.

Revisionen håller en hög kvalitet samtidigt som den är enkel för er. Ett färdigt bokslut är vad som krävs för att vi ska kunna sätta igång och revisionsråden får du längs vägen.

Medarbetarna på FinEasity har ett brett nätverk med tillgång till Sveriges ledande experter inom området, vare sig det handlar om bolagsskatt eller privatbeskattning (3:12-regler bland annat).

MÖT VÅRA MEDARBETARE

MÖT VÅRA MEDARBETARE