Hur jobbar vi med revision

Vi skulle kunna trötta ut er och beskriva att vi följer ISA, Revisorslagen, ABL, god revisionssed och resterande komplexa regelverk. Fast vi gör det ju enkelt, så:

Revisionsverksamheten på Fineasity följer branschens högt ställda krav för att er som kund ska känna er trygga med resultatet. Vi använder marknadens mest moderna verktyg för att göra det effektivt. Det enda vi behöver från er är ert bokslut så som det är upprättat – resten löser vi längs vägen.

Vårt team arbetar nära tillsammans med er för att förstå er verksamhet inifrån och ut. Detta innebär att vi inte bara granskar siffrorna, utan också kontexten bakom dem. 

Vi tror att god revision handlar om mer än bara siffror; det handlar om att bygga en relation där vi som revisorer kan ge insikter som bidrar till din affärs tillväxt och stabilitet. Samarbetet börjar redan innan era böcker stängs och vi håller en löpande kontakt året runt för att undvika överraskningar. 

Med Fineasity får ni en samarbetspartner som ser till att revisionen sker så smidigt som möjligt samtidigt som vi säkerställer kvaliteten i er bokföring, årsredovisning och ert företagande. Så som det borde vara helt enkelt.