Fineasity

Rådgivning

Exempel på rådgivningstjänster:

Företagsvärdering
Aktieägaravtal
Avtalsfrågor
Omstruktureringar
Obeståndsfrågor
Köp och försäljning av bolag
Generationsskiften
Övergång mellan K-Regelverket
Starta eget
Företagsstyrning och lönsamhetsanalyser
Konkurrensanalyser


Hör av dig till oss så ordnar vi ett kostnadsfritt möte där vi kan diskutera mer!