Fineasity

Redovisning

Exempel på tjänster som vi erbjuder:Löpande Bokföring
Bokslut
Årsredovisning
Kundfakturering
Lönehantering
Moms- och skattedeklarationer
Leverantörsfakturahantering
Månadsrapportering
Redovisningstjänster
Ekonomistyrning
Koncernredovisning
Likviditetsprognoser och budgetprocesser
Hjälp med uppstart


Hör av dig till oss så ordnar vi ett kostnadsfritt möte där vi kan diskutera mer!