En kultur med individen i fokus

Hos oss är varje person i fokus. Vi tror på att lyfta varje individs unika egenskaper för att hålla en trivsam arbetsmiljö och därför är vår ambition att alla ska kunna vara sig själva på arbetsplatsen. Vad innebär det? 

Ingen långlivad tradition med klädkod – vissa bär slips och andra gillar t-shirts. På Fineasity kommer vi som vi är för att kunna trivas. 
En bred skara personligheter – En del är extroverta och andra introverta. Genom att jobba med empowerment och uppmuntra att få vara sig själv skapar vi en härlig gruppdynamik där ideér frodas och leveranser är på topp.

Ett arbetstempo som passar livet – kalla det work-life-balance eller varför inte sunt förnuft? För oss finns det bara ett sätt att arbeta på och det är hållbart. Därför har vi alla en ömsesidig respekt för hur privatlivet påverkar arbetslivet och vice versa.