2021 11 14

Auktoriserad revisor i en Brf – Varför?
I denna artikel får ni läsa kortfattat och pedagogiskt om vad nyttan med en auktoriserad revisor är i en Brf – let’s begin!Så varför ska vi välja en auktoriserad revisor till vår Brf?


Det finns egentligen bara två (enormt bra) anledningar till att välja en auktoriserad revisor till er Brf. Den första är kvalitetsstämpeln som kommer med en revisionsberättelse och den andra är all rådgivning och expertis som en auktoriserad revisor sitter inne på.


En kvalitetsstämpel


En auktoriserad revisors revisionsberättelse är en kvalitetsstämpel för styrelsen, medlemmarna, banker, mäklare och spekulanter vid bostadsköp och även leverantörer.

Exempel på kvalitetsstämpeln är många och för att nämna några: 

- Styrelsen kan vara trygga i att de har den insikt som de borde ha i föreningens ekonomi, att årsavgiften är inte är för hög eller för låg, att stadgarna följs och att relevanta lagar och regler följs. 

- Bankerna kan vara trygga i att siffrorna stämmer och medlemmarna kan vara trygg i att enskilda medlemmar inte bor på bekostnad av andra eller tvärtemot.


Nyttan med en kvalitetsstämpel är därför stor, både direkt och indirekt. Föreningen är bättre rustad vid förhandling med banken, styrelsen kan sova gott om natten och medlemmarna kan känna sig säkra i att en oberoende revisor har granskat styrelsens beslut och förvaltning.


Rådgivning och expertis

Som erfarna revisorer har vi bred och djup insikt i hur styrelsens arbete borde se ut. Vi har sett hundratals årsredovisningar och läst tusentals protokoll och skaffat oss expertiskunskap i hur ekonomin kan planeras hållbart och rättvist. Tyvärr når rådgivningen och expertisen inte alltid ut till styrelsen – det beror på vem ni har valt som revisor.

Några exempel på rådgivningspunkter som i princip årligen bör finnas med

– Om årsavgifterna ligger på en bra nivå

– Ifall underhållsplanen ser ut att vara upprättad enligt god sed

– Styrelsearvodet och nivån – är den för hög eller låg (ja ni läste rätt, ibland är det helt enkelt för lågt för att kunna attrahera en kompetent styrelse)

– Avsättningen till underhållsfond och hur den beräknas

– Pedagogiska förklaringar om underhållsfond, resultaträkningen, balansräkningen och likviditeten

– Återkoppling på hur arbetet med den ekonomiska förvaltaren går

– Årliga telefonsamtal mellan styrelse och revisor för att kunna bollplanka tankar & funderingar

– Om föreningen använder rätt regelverk (K2 eller K3) med hänsyn till fastighetens skick

– Rådgivning inför större upphandlingar och investeringar och inför förhandlingar med banken

– Exempel på bra utformade styrelseprotokoll

– En riskbedömning av föreningens ekonomi med hänsyn till fastighetens skick

– Nyheter inom bostadsrätt och branschen i stort

– Hantering av moms vid solceller och laddstolpar eller uthyrning av momsregistrerade p-platser (allt för många gånger har vi sett att föreningar har missat att dra av moms på inköp som de är berättigade till)

– Med mera


Rådgivningsområdet är brett och revisorn har en utmärkt förutsättning att kunna rådge styrelsen och föreningen för att kunna ta så bra beslut som möjligt. Om ni har en auktoriserad revisor idag men inte får någon rådgivning så kommer här ett gratis råd: byt revisor!

Räkna ut vad en revision borde kosta er förening och kontakta oss idag för gratis rådgivning och offert